Fågelhundar

Fågelhund är en underklass av jakthundar, det vill säga hundar som har avlats fram för att jaga. Det är generellt sett väldigt intelligenta, lojala och snälla hundar som idag är mer populära som husdjur än jakthundar. Fågelhundar kan, i sig, delas in i ytterligare fyra underklasser:

  • • Stående (Pointing breed)
  • • Stötande (Flushing spaniels)
  • • Apporterande (Retrievers)
  • • Skällande (Barkers)

 

pointer

”Pointing” innebär att rasen har avlats fram för att kunna peka ut bytet och låta jägaren komma i position. Raserna är lätta att känna igen, då de oftast kallas för Setters eller Pointers. Många raser har runda eller ovala fläckar på kroppen.

spaniel

”Flushing” syftar till att hunden letar rätt på bytet och jagar ut det från sin gömma, så att jägaren kan lägga an. Vissa stötande hundar är både ”flushers” och ”retrievers”, men något nästan alla har gemensamt är rastypen – spaniel.

retriever

”Retrieve” är engelska för ”att hämta”, så du kanske redan har gissat att retrievers främst användes för att hämta bytet som jägaren just skjutit, så som en fågel. Golden Retriever och Labrador Retriever är de två vanligaste raserna.

barker

”Barking” är att skälla. Detta är en slags fågelhund som avlats fram i Norge för att jaga skogshöns. Den skäller högt för att skrämma ut hönsen, så att jägaren får läge. De används nästan enbart i Norge och Sverige. Rasen är främst Nordlig jaktspets.